FANDOM


Esztergom egészeSzerkesztés

 • A Bánomi áttörés II. szakaszának megépítése a Duna Múzeumtól a Kórházkápolnáig
 • A Bánomi áttörés III. szakaszának megépítése a Kórházkápolnától a Terézia utcáig
 • Kerékpárút-építések Búbánatvölgybe,
 • ...a Pilismaróti-öbölhöz,
 • ...a Palatinus-tóhoz
 • ...és a Táti-szigetekig
 • Nemzetközi hajóállomás-épület a kompkikötő helyén
 • Autóbusz-pályaudvar megépítése magánerős beruházásban
 • Új buszvárók minden megállóban
 • A vasútállomás felújítása (állami feladat)
 • Új áruházak a Tesco mögött a volt laktanya területén magánerős beruházásban
 • További cégek letelepítése az Ipari Parkban magánerős beruházásban
 • A Fürdő Szálló építésének megkezdése magánerős beruházásban,
 • Négy új szálloda építésének megkezdése magánerős beruházásban
 • A Granvisus épületének felújítása, belül a Piac és mélygarázs kialakítása
 • A városi tulajdonú műemlékházak felújítása
 • Támogatás minden magántulajdonú műemléki és városképi jelentőségű épület tatarozásához
 • A Kis-Duna sétány felújítása pályázat útján
 • Az Erzsébet park újjáépítése
 • És tiszta várossá tesszük Esztergomot! - újjászervezzük az utcaseprést,
 • A szemétgyűjtő konténereket sövénnyel, palánkkal vesszük körül
 • Zöldszámon riasztható városgondnokságot hozunk létre
 • A kórház megtartása, az ellátás fejlesztése
 • Egy-egy játszótér építése minden városrészben
 • Az idősek helyzetének folyamatos javítása: az ellátásokba (étkeztetés, klubformájú napközi otthon) történő bevonás, a gondoskodás (otthoni gondozás, segélyhívó-rendszer) biztosítása
 • Új sportcsarnok magánerős beruházásban
 • Mindent megteszünk az Egyetemvárosért - a fejlesztés első szakasza
 • ...Alkotmánybíróságért a Várhegyen
 • ...A Világörökség címért Világörökségi Listára történő előterjesztés
 • Új utcanév-táblák kihelyezése
 • Virágosítási verseny az itt élőknek
 • Alapítványok támogatása a városrészek szépítéséért

SzentgyörgymezőSzerkesztés

 • A zúzottköves utcák aszfaltburkolása (Oltósy Pál, Honvédtemető, Rozetti Lázár diák, Lakatos Judit, Rimai utcák és a Horváth Géza sor)
 • A száz éve kövezett Balassa utca felújítása
 • A vízelvezető árkok rendbetétele, lefedése (pl. a Hunyadi és a Barkóczy utcákban)
 • A helyijáratok útvonalának meghosszabbítása a temető felé a lakópark építésével egyidőben
 • A temető kápolnájának renoválása
 • Az Olvasókör bővítése tetőtér-beépítéssel vagy új épületszárnnyal

Szentjánoskút, Bocskoroskút, Szamárhegy, BúbánatvölgySzerkesztés

 • Karsztvízellátás megteremtése közmű-társulás keretében
 • Szamárhegy és Búbánatvölgy csatornázása közmű-társulás keretében
 • Szamárhegy és Búbánatvölgy gázhálózatának kiépítése közmű-társulás keretében
 • Szamárhegy és Búbánatvölgy közvilágításának kiépítése
 • Aszfaltburkolatos út építése a Csenkei hídtól a Kerek-tóig
 • Aszfaltburkolatú út építése a Kettőspincétől a Fárikút felé több szakaszban
 • Pihenőparkok, sétány, új tó kialakítása Búbánatvölgyben
 • Kerékpárút építése a Kerek-tóig
 • Körforgalom a Fárikúti út és a 11-es főút csomópontjában (állami feladat)
 • A Szamárhegyi út és más utcák aszfaltozása
 • A külső területek utcáin a murva- és kavicsburkolat folyamatos pótlása

Bánom, Béke térSzerkesztés

 • Orvosi rendelő 2007-ben a Béke tér 38-42. alatt
 • A Bánomi lakótelep belső útjainak rendbetétele
 • Játszótér építése a Béke téren
 • A Bánomi lakótelepen kis parkok kialakítása szobrokkal, pihenőhelyekkel, sok-sok virággal
 • A buszfordulók rendezése

Szentanna, AranyhegySzerkesztés

 • Utcafelújítások (a Kaán, Víztorony, Monteverdi, Petőfi, Siszler utcák)
 • A teherforgalom korlátozása és a parkolás szabályozása az Irinyi utcában
 • Az Aranyhegyi lakópark helyzetének rendezése
 • Támogatás a tömbházas lakóövezetben az épületek korszerűsítéséhez, szigeteléséhez, felújításához
 • Az Aranyhegyi játszótér felújítása, igazi parkká alakítása
 • A Kölcsey utca parkjainak rendbetétele
 • Utcabútorok (kukák, padok) kihelyezése a tisztaság és a kényelem érdekében
 • Újabb szelektív hulladékgyűjtési pontok létrehozása
 • A komposztálható zöldhulladék-gyűjtés lehetőségének megteremtése

Hévíz, Víziváros, Szenttamás, VárhegySzerkesztés

 • A Mindszenty tér körforgalommá alakítása, szökőkút építése
 • A műemléki környezetbe illő kandeláberek, falikarok felszerelése, illetve a légkábelek földbe rejtése
 • A szemétgyűjtő konténerek takarása sövénnyel, palánkkal
 • Pihenőpadok kihelyezése
 • A Várhegy dunai lejtőjének rendezése, a házak kertjei felett a csapadékvíz-szivárgó rendszer megépítése
 • Az intenzíven gondozott zöld, a pihenőparkok, ligetek arányának növelése
 • A Szent Tamás-hegyre felvivő Szent István lépcső burkolatának helyreállítása
 • A Szent István lépcső díszvilágításának megépítése
 • Szenttamás utcáinak helyreállítása
 • Az Álmos utcát a Hegytető utcával összekötő sétaút helyreállítása
 • A romos Petz-gyár felújítása

Királyi városSzerkesztés

 • Több utcánk átépítése: a Deák Ferenc, Jókai Mór, Bottyán János, Mikszáth Kálmán és Eszperantó utcák felújítása
 • A Főapát köz felújítása
 • A Poór Antal tér felújítása
 • A Széchenyi téren és a Lőrinc utcában kulturált vendéglők, kávézók, éttermek és kerthelyiségek nyitása
 • A Granvisus épületének felújítása, belül a Piac és mélygarázs kialakítása
 • Parkolók kialakítása a Simor utcában az Árok utcaihoz hasonlóan
 • A Sándor-palota felújítása
 • Az Esztergom Városi Gazdakör épületének felújítása

Csutimonostor, Ripária, ÚjfaluSzerkesztés

 • A Rozália kápolna előtt körforgalom építése (a Petőfi, Dobogókői utak és a Terézia utca csatlakozásának biztonságossá tétele) (állami feladat)
 • Három gyalogátkelőhely kijelölése: a Honvéd utcán az óvoda, a Dobogókői úton a szociális otthon, a Petőfi úton a temető előtt
 • Játszóterek felújítása a Julianus barát és a Károlyi Mihály utcák találkozásánál és a Szegényházi Kápolnával szemben
 • A Julianus barát-szobor áthelyezése a Julianus barát utca torkolatába
 • Utcabútorok (padok és szemetesedények) kihelyezése
 • A konténergyűjtő helyek szelektív hulladékgyűjtő szigetté alakítása
 • Városi Pantheon kialakítása a Belvárosi Temetőben, Esztergom nagyjainak emlékhelyének, -sétányának kialakítása, sírjaik gondozása
 • Új működési rend, sétányok, WC és vízvételi lehetőségek kialakítása a Belvárosi Temetőben.

SzentpálSzerkesztés

 • Sportpálya felújítása a Lázár Vilmos utcában
 • Csapadékvíz-elvezetés megoldása � az újjászületett, burkolt Szentkirályi utcában elvezetőárok építése
 • A közvilágítás-korszerűsítés folytatása
 • Újabb szelektív hulladékgyűjtési pontok létrehozása, a komposztálható zöldhulladék-gyűjtés lehetőségének megteremtése
 • Lakópark építése a Labor Műszeripari Művek gyártelepének helyén magánerős beruházásban
 • Kis üzletekből álló, parkolóval körülvett bevásárlóudvar nyitása magánerős beruházásban

Szentlázár, KovácsiSzerkesztés

 • Az Ady Endre utca burkolat-felújítása
 • Körforgalom kialakítása a Baross Gábor úton a Magvető-szobornál
 • A Bartók, a Budapesti és a Virágos utcák komplex felújítása
 • Gyógyászati központ (ügyeleti komplexum és mentőállomás) kialakítása a volt Kossuth Iskolában
 • A Knorr János (volt Gépgyár) és a Meszéna utca felújítása
 • A Kiss János vezérezredes út és a Terézia utca járdáinak felújítása
 • Gyalogátkelőhelyek kijelölése a Terézia utcán a Simor János és az Ady Endre utca vonalában, a Kiss János vezérezredes úton pedig a Virágos utca vonalában
 • A Rudnay tér egységessé tétele, a Szent Anna templom kertjével egészet alkotó parkká alakítása
 • A Hősök terei körforgalomban szobor állítása

Kovácsi lakótelepSzerkesztés

 • A Bem József tér és a Baross Gábor utca felújítása (állami feladat)
 • A vasúti park felújítása új padokkal, szökőkúttal
 • A tűzoltóautók kihajtását segítő forgalomirányító lámpa kihelyezése
 • Összekötő út építése a Mátyás király utca és a 111-es út között, tehermetesítve a Schweidel utcát a munkásbusz-forgalom alól
 • Az Áchim András utca felújítása és új gyalogátkelőhelyek kialakítása az autóbusz pályaudvar áttelepítése mellett
 • Járda építése a Montágh Imre iskola és a Budai Nagy Antal út között a töltés mentén

Kenderes, CsalamádéSzerkesztés

 • A Mátyás király utca folytatása és körforgalommal való összekötése a Suzuki úttal (a Dobogókői út tehermentesítése)
 • A Csalamádé temető rendezett közparkká alakítása, padok kihelyezése
 • A Tompa Mihály utca aszfaltozása
 • Kerékpárút építése a Diós-völgybe
 • A Diósvölgy buszforduló újjáépítése
 • A Dobogókői út melletti árkok helyén fedett csapadékvíz-elvezető csatorna építése
 • A pincesorok jellegének és hagyományainak megőrzése

Kenyérmező, LaktanyaSzerkesztés

 • A Méhesvölgyi, Féja Géza, Kenyérmező, Kőrösi Csoma Sándor utcák csatornázásának befejezése, aszfaltburkolatuk megépítése
 • A 3-as vagy 4-es helyijárat útvonalának módosítása
 • Élelmiszerüzlet nyitásának elősegítése a lakóparkban magánerős beruházásban
 • A volt Hell Iskola épületének bevonása Kertváros életébe: az épület az Arany János iskola átköltözésével nyerjen hasznosítást, megoldva a diákok közlekedését is.

TáborSzerkesztés

 • Az Eperjesi utca burkolatának felújítása
 • A Tópart utca burkolatának felújítása
 • A Bocskai sor csatornázásának folytatása a hátralévő százméteres szakaszon
 • A Palatinus-tó strandja melletti parkoló építésének folytatása
 • Egy kemping kialakítása a Palatinus-tó mellett
 • A Nyitrai, Sátorkői és Temesvári utcák burkolatának felújítása
 • Sándormajor és Sátorkőpuszta csatornázása
 • Településközpont kiépítése az Arany Iskola körül, a terület parkosítása, a helyijárat-forgalom bővítése
 • A Sátorkői út autóbusz-menetrendbe kapcsolása
 • A régi Tábor vasútállomás üzembe helyezése

PilisszentlélekSzerkesztés

 • A 2006 nyarán pályázaton megnyert összegből a szennyvízcsatorna elkészítése
 • Fűrészkert kialakítása a tűzifa-forgalmazásból élők számára
 • A közvilágítás-korszerűsítési program kiterjesztése Szentlélekre
 • A templom díszkivilágítása
 • Az iskola mögötti udvar rendbetétele
 • A fejlesztések, a javuló életminőség adta lehetőségek kihasználása a falusi vendéglátás fejlesztésével
 • A kábeltévé-hálózat kiépítése
 • További építési telkek kijelölése, a telkek közműfejlesztése, kedvezményes értékesítése településünk fiataljainak
 • Szelektív hulladékgyűjtő sziget létrehozása

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki